O nás

Údaje o spoločnosti:

RECONSTRUCTA s. r.o.
Federátov 9
080 01 Prešov
Slovenská republika
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 19764/P
IČO: 43 988 393
DIČ: 2022547758<
IČ DPH: SK 2022547758

Bankový účet:

IBAN: SK07 8330 0000 0026 0112 7620
SWIFT: FIOZSKBA

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 949 393 180
+421 915 264 547
Zákaznícky servis: eshop@stavino.sk
Email pre reklamácie: reklamacie@stavino.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej Obchodnej Inšpekcie pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov

Dokumenty: